Srebrni księża jubilaci

Srebrni księża jubilaci

Sześciu księży bielsko-żywieckich i dziesięciu z archidiecezji krakowskiej, którzy w 1996 roku zostali prezbiterami, dziękowało 21 września 2021 r. w bielskiej katedrze za ćwierćwiecze swego kapłaństwa. W katedralnej świątyni Mszy św. przewodniczył bp Roman Pindel, który przekazał każdemu ze srebrnych jubilatów pamiątkowe dyplomy i tuby z życzeniami. Udzielił na koniec uroczystego błogosławieństwa.

Jeden z jubilatów ks. Jarosław Fijołek, administrator parafii w Pietrzykowicach, przypomniał na początku liturgii, że 31 lat temu, tak jak dziś – w liturgiczne wspomnienie św. Mateusza – kandydaci do kapłaństwa przekroczyli mury seminarium w Krakowie. „Lało jak z cebra. Nie wiadomo, czy świat płakał za nami czy my za światem” – zażartował i wspomniał, że 25 lat temu 8 czerwca 1996 roku święceń kapłańskich 24 diakonom udzielili: kard. Franciszek Macharski w Krakowie, bp Tadeusz Rakoczy w Bielsku-Białej i bp Adam Śmigielski w Sosnowcu.

„Część z tych, którzy byli z nami, zostali kapłanami w innych diecezjach. Niektórzy wstąpili do zakonów. Było nas na początku 57. Z tej grupy wyświęconych zostało 24 w trzech diecezjach. Przesiew był duży” – przyznał.

W homilii bp Pindel, który 15 lat temu dla księży wyświęconych w 1996 r. głosił konferencje podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej, przywołał postać św. Mateusza – patrona tego rocznika. Zachęcił do przyjrzenia się scenie powołania apostoła, momentowi, który radykalnie zmienił życie byłego celnika, zamieniając go w ucznia Jezusa z Nazaretu. Jednocześnie chwilę tę, jak zauważył hierarcha, ewangelista, czyli sam bohater zdarzenia w Kafarnaum, zawarł w jednym wersecie zakończonym wezwaniem Jezusa – „Pójdź za mną” – po którym następuje lapidarne stwierdzenie: „A on wstał i poszedł za Nim”.

Biskup wskazał na symbolizm tej sceny uchwycony dobrze przez Caravaggia na słynnym obrazie z 1600 r., wiszącym w kaplicy Contarelli w kościele św. Ludwika dei Francesi w Rzymie. Duchowny zauważył, że malarz odczytał scenę ewangeliczną przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych, własnego środowiska, z jakiego pochodził, osobistych lęków i niepokojów.

„To bardzo osobiste przedstawienie, a zarazem bardzo sugestywne i wytyczające nowy kierunek” – zauważył biskup, koncentrując się na detalach związanych z ułożeniem przedstawionych na płótnie postaci, na obecność ciemności, mroku i światłocieni w kompozycji.

Zwrócił uwagę na różne interpretacje dotyczące identyfikacji uchwyconych przez artystę ludzi – świadków powołania poborcy podatkowego, kogoś, kto jest uwięziony, pogrążony w ciemności życia. Powołanie ma symbolizować jeden gest Chrystusa, kierującego palec wskazujący, niczym Stwórca z fresku Michała Anioła, na wstrząśniętego Mateusza.

„Malarz, który ma kłopoty ze swoim sumieniem, ciąży na nim wyrok za morderstwo, przedstawia kluczowy moment kogoś, kto był uważany za grzesznika, wysługującego się okupantowi, a jednocześnie kogoś, kto musi się nawrócić” – dodał.

Bielsko-żywieccy jubilaci, którzy 8 czerwca 1996 r. przyjęli święcenia w bielskiej katedrze, to: ks. Grzegorz Badura, ks. Marek Duraj, ks. Dariusz Dybczak, ks. Jarosław Fijołek, ks. Andrzej Gawlas, ks. Krzysztof Gworek, ks. Rafał Jakubiec, ks. Leszek Kostrzewa, ks. Andrzej Wołpiuk i ks. Mirosław Wróbel.

Informacja: Robert Karp/ diecezja bielsko-zywiecka

Zdjęcie: Marian Szpak


Drukuj   E-mail