Wydarzenia
 
Uczniowie z gminy Jeleśnia osiągnęli sukcesy w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych w roku szkolnym 2022/2023.
Sukcesy zdobyli uczniowie z następujących szkół :
Sukces Amelii Weinkauf - uczennicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jeleśni 
Amelia Weinkauf z klasy 8 b została Laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka polskiego. Opiekunem Natalii była Pani Jolanta Jurasz.
Sukces Przemysława Widucha-ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jeleśni 
Uczeń klasy 8 szkoły Przemysław Widuch został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty. Przemek do konkursu przygotowany został przez P. Annę Hulbój.
Sukces Elizy Dendys-uczennicy Szkoły Podstawowej w Sopotni Małej 
Uczennica klasy 8- Eliza Dendys, została finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego organizowanego przez Śląskie Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Do tego prestiżowego konkursu Eliza przygotowywała się od września pod kierunkiem pani Marioli Krzyżowskiej, uczestnicząc systematycznie w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, tzw. Kółka Młodych Talentów. 
 
Do osiągnięcia tak znaczących sukcesów przyczyniły się także ogromne zdolności uczniów połączone z otwartością w zdobywaniu wiedzy, umiejętnością jej wykorzystania w nietypowych zadaniach, pasją czytania, świetną samodyscypliną, stawianiem sobie wysokich wymagań i motywacją rodziców.
Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, są zwolnieni z tego przedmiotu na egzaminie ósmoklasisty co jest równoznaczne z uzyskaniem z egzaminu najwyższego wyniku.