Szkolenie Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w gminie Ujsoły

Szkolenie Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w gminie Ujsoły

W gminie Ujsoły odbędzie się szkolenie Szkolenie Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W dniach 25-26.06.2022 żołnierze 133blp wezmą udział w zajęciach taktycznych organizowanych na terenie gminy Ujsoły w rejonie masywu Rysianka i Lipowska. Szkolenie realizowane będzie bez wykorzystania środków bojowych i środków pozoracji pola walki.