Ulica 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Żywcu

Ulica 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Żywcu
Kilkanaście dni temu zamontowane zostały nowe tablice z nazwą ulicy będącej odcinkiem obwodnicy miasta między rondami Tadeusza Jänicha i Michała Jeziorskiego. Uchwałą Rady Miejskiej ulicy nadano imię: 3 Pułku Strzelców Podhalańskich dla upamiętnienia tej zasłużonej w dziejach polskiego oręża formacji, w której szeregach walczyli podczas wojny polsko-bolszewickiej pochodzący z Żywiecczyzny żołnierze. Uhonorowanie w ten sposób naszych rodaków, bohaterów tej wojny zbiega się akurat w przypadającą w bieżącym roku 100. rocznicą kończącego ją Pokoju Ryskiego.
W rocznicę Bitwy Warszawskiej czynowi zbrojnemu górali walczących w pułkach podhalańskich była poświęcona wystawa historyczna "Szlak Dywizji Górskiej gen. bryg. Andrzeja Galicy" jaka miała miejsce w Bielsku-Białej w Domu Żołnierza w październiku 2020 r.
Zdjęcie: UM Żywiec