Urząd Gminy w Jeleśni zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów

Urząd Gminy w Jeleśni zaprzestaje bezpośredniej obsługi interesantów

Wójt Gminy Jeleśnia od 25 stycznia 2022 roku wprowadza do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt z Urzędem Gminy w Jeleśni odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Sprawy pilne będą załatwiane tylko po wcześniejszej rejestracji poprzez kontakt telefoniczny!

Po ustaleniu w trakcie rozmowy telefonicznej, że konieczna jest osobista wizyta w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Stanu Cywilnego proszę korzystać z dzwonka zamieszczonego przy wejściu do budynku.

Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Jeleśnia

Pisemne wnioski będzie można składać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Jeleśnia oraz poprzez platformę ePUAP.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

Kontakt:

Urząd Gminy w Jeleśni ul. Plebańska 1

34-340 Jeleśnia

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    strona internetowa: www.jelesnia.pl

e-mail do przesyłania faktur: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP: 553-24-87-465

Adres skrytki ePUAP: /2417042/SkrytkaESP

SEKRETARIAT – WÓJT:     33 86-30-701

fax: 33 86-36-797

Biuro podawcze :     33 86-30-700

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, są zobowiązane do:

  • przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz na prośbę pracownika Urzędu odkrycia ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, z wyłączeniem dziecka do ukończenia 5. roku życia oraz osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

W przypadku, gdy interesant lub osoba niebędąca pracownikiem Urzędu, wchodząca do Urzędu w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, nie przestrzega nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki a pracownik Urzędu powziął uzasadnione wątpliwości czy jest ona zwolniona z tego nakazu z powodu całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, z powodu trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa lub z powodu zaawansowanych schorzeń neurologicznych, układu oddechowego lub krążenia, przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążenia, może on zwrócić się do Policji o weryfikację faktu posiadania przez tę osobę zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu potwierdzającego zwolnienie z ww. nakazu.