W Jeleśni zatrzymano dziewięciu Afgańczyków

W Jeleśni zatrzymano dziewięciu Afgańczyków

Wieczorem 27 stycznia funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dziewięciu Afgańczyków, którzy przyjechali do Polski ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Funkcjonariusze z PSG w Bielsku-Białej informację o dziewięciu cudzoziemcach ujawnionych w m. Jeleśnia (pow. żywiecki) otrzymali od miejscowych policjantów. Po przybyciu na miejsce ustalili, że cudzoziemcy nie posiadają żadnych dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium RP i przebywają na terenie naszego kraju nielegalnie. Ośmiu posiadało jedynie dokumenty potwierdzające, że złożyli na terenie Rumunii wnioski o ochronę międzynarodową. Dokumenty te ważne są tylko na terytorium tamtego kraju i nie uprawniają do przekraczania granicy, ani do pobytu w Polsce. W związku z powyższym mężczyźni zostali zatrzymani. W trakcie wykonywania czynności służbowych funkcjonariusze ustalili, że są to obywatele Afganistanu, którzy do Polski dostali się nielegalnie, ukryci w naczepie samochodu ciężarowego. Celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej.

Na podstawie decyzji sądu obcokrajowcy zostali umieszczeni w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców. Wobec jednego cudzoziemca wszczęto postępowanie administracyjne zmierzające do wydania decyzji zobowiązującej do powrotu. Natomiast wobec pozostałych w związku z tym, że złożyli na terytorium Rumunii wnioski o ochronę międzynarodową, istnieją okoliczności uzasadniające przekazanie ich do tego kraju, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26.06.2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

Kierowca pojazdu, którym cudzoziemcy przyjechali do Polski, został przesłuchany w charakterze świadka i oświadczył, że nie był świadomy, iż przewozi nielegalnych migrantów.