Walczą o godne płace dla wszystkich pracowników!

Walczą o godne płace dla wszystkich pracowników!
Wydarzenia Odsłony: 1468

Zarząd ZSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej powołała Komitet Strajkowy w TI Poland sp. z o.o. 

Komitet został powołany ze względu na brak porozumienia płacowego.

Przypomnijmy, w dniu 17.06.2021 roku w Spółce TI Poland odbyły się mediacje pomiędzy Przedstawicielami Pracodawcy a NSZZ Pracowników Organizacja Międzyzakładowa FCA Poland S.A. i Spółek w Bielsku-Białej z udziałem Mediatora wyznaczonego z listy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Mediacje zakończyły się fiaskiem. Po czym został sporządzony protokół rozbieżności. 

Dzisiaj 24 listopada br. przed zakładem TI Automotive w Wieprzu odbyło się referendum strajkowe. Jak podkreśla organizacja związkowa: 

W tym momencie walczymy o godne płace dla wszystkich pracowników. Dlatego wzywamy wszystkich pracowników do wyrażenia poparcia w referendum strajkowym. Tylko działając razem osiągniemy więcej!

Aby organizacja związkowa mogła ogłosić strajk musi uzyskać zgodę i poparcie co najmniej 50% pracowników zakładu. 

Drukuj