Węgierska Górka z dofinansowaniem do programu

Węgierska Górka z dofinansowaniem do programu

Gmina Węgierska Górka otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Cięcinie oraz dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Franciszka z Asyżu w Cięcinie.

Wartość dofinansowania – 95 287,72 zł.-

(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 72/100)

Całkowity koszt zadania – 119 302,00 zł.-

(słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dwa złote 00/100)

Wkład własny Gminy Węgierska Górka – 24 014,28 zł.-

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące czternaście złotych 28/100)

W ramach zadania planuje się doposażenie oraz poprawę standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni).

Placówki zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt gastronomiczny i AGD, który pozwoli przygotować posiłki dla uczniów korzystających ze stołówki. Wymienione też zostaną stanowiska do spożywania posiłków. Wyposażenie zostanie zakupione do końca bieżącego roku.

Zdjęcie: Pixabay

 


Drukuj   E-mail