Wydarzenia

Zakończono prace związane z zabezpieczeniem i stabilizacją osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1426 S Sopotnia Mała - Juszczyna w km od 0+730 do km 0+790 w m. Sopotnia Mała.

W dniu 25 listopada br. odbył się odbiór w/w inwestycji. W odbiorze uczestniczyli między innymi: Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Radny Powiatu Tadeusz Pal, Nadleśniczy Nadleśnictwa Jeleśnia Grzegorz Basiura oraz przedstawiciel Inspektoratu Budowlanego.

Roboty budowlane polegały między innymi na odbudowie korpusu drogi lewego pasa z poboczem wraz z konstrukcją oporową za poboczem drogi, wymianie warstw drogowych na jej lewym pasie, wykonaniu pobocza wraz z odwodnieniem w formie korytka kolejowego, odbudowie odwodnienia drogi wraz z poboczem i korpusem oraz remoncie cząstkowym nawierzchni. Koszt inwestycji wyniósł ponad 1,7 mln złotych.