Wydarzenia

Na zebraniach w sołectwie Kocierz Rychwałdzki, Okrajnik i Łękawica przyjęto wnioski o zmianę przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na rok 2022.

Ponadto we wszystkich sołectwach przyjęto i uchwalono wnioski o przyznaniu środków z funduszu sołeckiego na rok 2023. Sołectwa przeznaczyły środki na poszczególne zadania:

▪ Łękawica na trzy zadania pod nazwą: ,,Doposażenie OSP Łękawica w kompletne mundury bojowe", ,,Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa przedszkola w Łękawicy", ,,Remont dróg i remont odwodnienia w Sołectwie Łękawica".

Okrajnik na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okrajniku, doposażenie części bojowej".

▪ Łysina na zadanie ,,Modernizacja budynku OSP w Łysinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku".

▪ Kocierz Moszczanicki na zadanie pn. „Wymiana pokrycia dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzu Moszczanickim".

▪ Kocierz Rychwałdzki na zadanie pn.: „Przebudowa i modernizacja odwodnienia na drogach gminnych na terenie sołectwa Kocierz Rychwałdzki"

Na zebraniach omówiono sprawy bieżące dotyczące każdego sołectwa.