Wydarzenia

Dzisiaj podczas Sesji Rady Powiatu został wybrany nowy Starosta Żywiecki. 

Dzisiaj w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Żywcu odbyło się posiedzenie LIV  sesji Rady Powiatu. Podczas posiedzenia wybrano nowego Starostę Żywieckiego. Został nim Radny Powiatowy Adrian Midor. 

Komisja skrutacyjna: Łukasz Ecimowicz, Tadeusz Pan, Rybarski Grzegorz oraz Rafał Kotrys. Przewodniczącym był radny Taduesz Pan. Rada Powiatu zgłosiła na stanowisko Starosty Żywieckiego kandydaturę Adriana Midora. Nie było więcej kandydatur. Głosowało radnych 27. Za kandydaturą Adriana Midora było 20 głosów, głosów przeciw 6, głosy wstrzymujące się 1. 

 Adrian Midor urodził się w 1986 roku. Ukończył Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie uzyskując wykształcenie wyższe filozoficzne oraz pedagogiczne ze specjalnością: zarządzanie kryzysowe. To także absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu historii.

Podczas Sesji Rady Powiatu wybrano także Wicestarostę. Wicestarostą pozostaje Stanisław Kucharczyk.