Żywiec: Jak zamówić transport na szczepienie?

Żywiec: Jak zamówić transport na szczepienie?

Od dnia 15 stycznia 2021 r. Mieszkańcy Miasta Żywca mogą zgłaszać potrzebę zapewnienia transportu do najbliższego punktu szczepień, po uprzednim zarejestrowaniu się oraz wyznaczeniu daty i godziny szczepienia.

Potrzebę bezpłatnego transportu należy zgłosić niezwłocznie po uzyskaniu informacji o dacie i godzinie szczepienia, nie później niż 24 godziny przed wskazanym terminem szczepienia pod numerem telefonu 734 214  520  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00

Skorzystać z tej usługi mogą:

  • osoby niepełnosprawne tj. posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
    w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień.

Transport będzie się odbywał z miejsca zamieszkania do punktu szczepień, jak też zostanie zapewniony na drogę powrotną.

Zgłaszający chęć skorzystania z bezpłatnego transportu w trakcie rozmowy telefonicznej powinien poinformować również o problemach z poruszaniem się, abyśmy mogli dostosować środek transportu do Państwa potrzeb.

Zdjęcie: Dario Film


Drukuj   E-mail