Żywiec: Minister Czarnek o Nowym Polskim Ładzie

Żywiec: Minister Czarnek o Nowym Polskim Ładzie
Wydarzenia Odsłony: 1574

We wtorek po godzinie 19:00 na żywieckim Rynku miało miejsce spotkanie Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka z mieszkańcami Żywca. Wizyta Czernka była związana z promocją programu Polski Ład.

Podczas spotkania, które odbyło sie na żywieckim Rynku minister Czarnek przedstawił najważniejsze założenia Nowego Ładu. Wyjaśnił również w jaki sposób założenia tego programu będą odnosiły sie do edukacji i oświaty. 

Minister Czarnek podczas wizyty w Żywcu powiedział, że uczniowie, którzy nie będż chcieli uczęszczać na zajęcia z religii będą mogli pobierać naukę na lekcjach etyki. Zarazam Czernek zaznaczył, że należy wykształcić obecnie kilkanaście tysięcy nauczycieli etyki. Zamierzenie to muzi być zrealizowane zanim zostanie wprowadzony wybór między etyką i religią. Resort zlecił już uniwersytetom zorganizowanie studiów podyplomowych - podkreślił Czarnek.

Czarnek odniósł się również do rozpoczęcia nowego roku szkolnego - na żywieckim Rynku minister powiedział:

Planowany jest on standardowo. Mamy znakomite warunki, w maseczkach nie chodzimy, zagrożenia pandemicznego dziś nie widzimy. Statystyki są jednoznaczne. Mamy kilkadziesiąt zachorowań w całej Polsce. Jeśli to utrzymamy, to wracamy [...] stacjonarnie do szkoły. Jeśli będą ataki czwartej fali, nie daj Boże, i będzie tak potężna, jak trzecia, to trzeba będzie reagować nauczaniem hybrydowym.

 Czarnek zaznaczył również, że jeden z rozważanych sposobów realizacji edukacji hybrydowej, gdzie dopuszczona jest obecność w szkole maksymalnie 50 proc. uczniów, polega na niewliczaniu zaszczepienych.

Minister Edukacji i Nauki zapowiedział również, że w ramach Polskiego Ładu systemowo wsparte zostaną rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Powstaną centra dziecka i rodziny na bazie poradni psychologiczno-pedagogicznych, które nie będą likwidowane, lecz rozbudowane i wzbogacone dzięki dodatkowym funduszom.

Interesująca jest również informacja przekazana podczas dzisiejszego spotkania, dotycząca powstania tzw. Sowy w małych miejscowościach. 


Mamy już pilotaż za 44 mln zł., tzw. sowy czy strefy odrywania wyobraźni. Małe centra Kopernik we wszystkich województwach, miastach i miasteczkach takich, jak Żywiec, [...] które będą mogły służyć dodatkową ofertą edukacyjną dla dzieci i młodzieży. By mogli poznawać osiągniecia polskiej nauki i techniki, a też nabrać ochoty do bycia naukowcami w przyszłości - zapowiedział Czarnek.

Minister Czarnek zapowiedział również, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki jest przygotowywany program systemowego wsparcia w działalności statutowej straży pożarnej we wszystkich gminach.

Zwielokrotnienie środków na sprzęt pożarniczy jest faktem. Od kilku lat [...] jest go ogromnie wiele w ochotniczych strażach pożarnych. Nadal są braki, które będziemy uzupełniać, ale teraz chcemy systemowo podejść do działalności statutowej OSP, tworzenia młodzieżowych drużyn pożarniczych, do regularnego spotykania się na zbiórkach i ćwiczeniach, ale też do […] poznawania historii własnych ziem – gminy, powiatu, własnej OSP. Ochotnicze straże mają po 100 i więcej lat. To wielka, wspaniała historia […]. Takie wsparcie już na jesieni będziemy proponowali Sejmowi - zapowiedział polityk.

Wizyta Przemysława Czarnka w Żywcu przyciągnęła na żywiecki Rynek zarówno zwolenników, jak i przeciwników partii rządzącej. Nie zabrakło pytań ze strony dziennikarzy i mieszkańców. Po rozmowach z mieszkańcami minister spotkał się z posłami z Żywiecczyzny oraz samorządowcami. 

 

Drukuj