Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Żywcu od 19 października

Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Żywcu od 19 października
Wydarzenia Odsłony: 969

W związku z zakwalifikowaniem powiatu żywieckiego, w tym miasta Żywca do strefy czerwonej, w budynku Urzędu Miejskiego w Żywcu oraz w pomieszczeniach urzędowych znajdujących się poza jego główną siedzibą (Urząd Stanu Cywilnego – (Stary Zamek) - ul. Zamkowa 2 w Żywcu, Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień – ul. Powstańców Śląskich 27 w Żywcu, Straż Miejska - ul. Zielona 7 w Żywcu) od dnia 19.10.20120 r. zostają wprowadzone obostrzenia.

Zostaje wprowadzony limit wejść do poszczególnych wydziałów (po jednej osobie)
Zostaje wprowadzony limit osób dokonujących płatności w kasach urzędu
Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa na terenie całego obiektu oraz w pomieszczeniach znajdujących się poza jego główną siedzibą
Obowiązkowa dezynfekcja rąk
Obowiązkowy pomiar temperatury
Ciągi komunikacyjne wewnątrz Urzędu pozostają otwarte. Jednocześnie prosimy o dalsze korzystanie – jeżeli to tylko jest możliwe – z obsługi on-line Urzędu Miejskiego.

Zdjęcie: Dario FIlm

Drukuj