Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie Studium Wykonalności dla zadania „Rewitalizacja linii kolejowej nr 97 na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka”. Koszty przedsięwzięcia ponoszą między innymi: Starostwo Powiatowe w Żywcu, Miasto Żywiec, Gmina Jeleśnia, Gmina Świnna, Gmina Stryszawa, Miasto Sucha Beskidzka, Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
Nasze województwo ma szansę pójść w kierunku demokracji oddolnej. Radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli projekt uchwały, według której mieszkańcy „śląskiego” będą mogli wnosić pod obrady Sejmiku projekty własnych uchwał, więc podjąć inicjatywę uchwałodawczą, po zebraniu co najmniej 10 tys. podpisów.
Zanieczyszczenie powietrza w naszym regionie to temat, który nie schodzi z nagłówków lokalnych gazet i głównych stron regionalnych portali internetowych. Z problemem tym walczą również samorządy. Włodarze Żywca podejmują szereg działań, które mają poprawić stan środowiska, o czym dziś poinformował burmistrz Żywca - Antoni Szlagor.
Wójt Gminy Gilowice powiadomił, że rolnicy ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej powinni złożyć odpowiedni wniosek w do 28 lutego tego roku.
Końcem ubiegłego tygodnia media obiegła wieść o zawieszeniu postępowania na dokończenie tzw. „obejścia Węgierskiej Górki”, które ogłosił Wojewoda Śląski.