Co jakiś czas przybliżamy Wam sylwetki osób, które w dużym stopniu wpłynęły na rozwój naszego miasta. Zapraszamy do zapoznania się z biografią Michała Jeziorskiego, twórcy kultury w naszym mieście. 
Żywiecczyzna to zakątek Polski zachwycający pod względem obrzędowości. Mieszkańcy tego regionu przywiązani są do dawnych tradycji i często przenoszą te tradycje na „współczesny grunt”. Zakorzenienie w tejże tradycji doskonale widoczne jest w przygotowaniach i obchodach świąt Wielkanocnych.
Żywieccy zbójnicy odegrali też dużą rolę poza Beskidem Żywieckim i kotliną. Nasz region uważany był w dawnych wiekach za matecznik zbójectwa. Pewne trendy i wzorce zachowań przenoszone były i na sąsiednie okolice. Za pożywieniem i poprawą bytu udawali się zbójcy też w lasy i góry bliżej Górnego Śląska, na Orawę lub region śląsko – morawski.
środa, 05.04.2017 12:46

Pierwszy bankomat w Żywcu

Młodsi Czytelnicy będą zapewne zdziwieni faktem, że jeszcze nie tak dawno bankomat wcale nie był urządzeniem powszechnie stosowanym. Wiecie kiedy i gdzie pojawił się pierwszy bankomat w Żywcu?
niedziela, 02.04.2017 14:07

Zbójnictwo na Żywiecczyźnie - cz. I

Ciekawy temat zbójectwa posiada wiele przyczyn powstania, a geneza lub dokładne daty nie są jednoznaczne. Za początki zbójeckiego procederu uznaje się między innymi XVI wiek i działalność pasterzy wołoskich. Władze zmuszały ich do trwałego osiedlenia się, by móc narzucić na nich obowiązki feudalne. Pasterze ci, zachowując wolność osobistą, zbiegali w góry i zawiązywali bandy utrzymujące się z grabieży.
Strona 1 z 51