Jakiś czas temu poruszaliśmy na naszym portalu kwestię powstania filmów promujących obszar Żywiecczyzny oraz Słowacji. Wiemy teraz kto będzie realizatorem oraz jakie gminy w naszym powiecie wezmą w nich udział. 
wtorek, 20.06.2017 14:45

Modernizacja boiska w Łękawicy

Boisko sportowe znajdujące się w Okrajniku zostało zmodernizowane i wybudowano zaplecze szatniowo-sanitarne, planowana jest obecnie podobna inwestycja w Łękawicy.
25 na 41 radnych Sejmiku Województwa Śląskiego udzieliło absolutorium za ubiegły rok 2016 Zarządowi Województwa Śląskiego.
Diecezja Bielsko-Żywiecka ogłosiła w dniu dzisiejszym zmiany personalne dotyczące proboszczów oraz wikariuszy z terenu diecezji. Ksiądz Tymoteusz Szydło będzie wikariuszem w swojej pierwszej parafii w Buczkowicach. 
poniedziałek, 19.06.2017 15:06

Obawy w związku z D3 uzasadnione?

Władze gminy Węgierska Górka oraz Milówka monitorują nieustannie ruch tranzytowy, który przebiega przez centra tych miejscowości. 
Strona 1 z 490