Niebawem ukaże się książka autorstwa Roberta Słonki zatytułowana „Zadziele – piękna wioska”, nad którą patronat objął Burmistrz Miasta Żywca Pan Antoni Szlagor
Na żywieckim rynku wydawniczym pojawiła się ostatnio nowa książka zatytułowana „Górale, Wołosi, Zbójnicy. Historia górali od Pilska”. Jej autorem jest pochodzący z Żywiecczyzny pisarz - Marek Kubica. Album ma 192 strony i posiada 150 kolorowych oraz ciekawych ilustracji. Warto wspomnieć, że książka została wydana przez nowo powstałe w Żywcu wydawnictwo „Żywia”, które swoją siedzibę ma na ulicy Sempołowskiej 8. Na stronie wydawnictwa zamieszczona jest krótka informacja dotycząca książki Pana Marka Kubicy:
Od wieków budowle obronne lokowano w pobliżu szlaków handlowych celem ich zabezpieczenia i kontroli. Dlatego też budowle owe wznoszono niejednokrotnie nad rzekami, które w tamtych czasach stanowiły główne arterie komunikacyjne, jak również stanowiły źródło wody. Owe założenia budowano w miejscach łatwych do obrony ze względu na swoje naturalne położenie.
Na rynku wydawnictw poświęconych Żywiecczyźnie ukazał się nowy – X numer – półrocznika Gronie. We wstępie możemy przeczytać, że został przygotowany przez nowy zespół redakcyjny pod przewodnictwem Mirosława Miodońskiego. O nowości wydawniczej dowiedziałem się zupełnie przypadkowo, gdyż zarząd TMZŻ (organ wydający pismo) nie zadbał w żaden sposób o promocje i znając zamiłowanie Towarzystwa do „chomikowania” książek, będzie zalegał w magazynie przez kolejne 30 lat. Miło mi zarazem, że jestem pierwszą osobą, która podejmuje się rzetelnej recenzji tego numeru, ponieważ w trakcie poszukiwań w Internecie nie znalazłem żadnych informacji na temat „Groni” nr X.