niedziela, 23.10.2011 23:20

Nauczyciel człowiekiem kultury

…czyli słów kilka o twórczości kulturalnej nauczycieli, ich współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz korzystaniu z kultury (na podstawie badań w żywieckich szkołach ponadgimnazjalnych)”
niedziela, 19.04.2015 14:32

Syn groni – Julian Reimschüssel

Twórczość Juliana Reimschüssela stanowi źródło, z którego chętnie czerpią zespoły teatralne (amatorskie i nie tylko) Żywiecczyzny, Podhala, a także innych regionów Polski. Dzieła tego twórcy zawdzięczają swoją popularność dobrej dramaturgii, błyskotliwemu dowcipowi góralskiemu, wpadającej w ucho muzyce oraz rzetelności autora we wskazówkach dla aktorów i partiach opisowych, a przede wszystkim zapisowi gwary górali żywieckich i gwary podhalańskiej, które opanował do perfekcji ze wszystkimi ich niuansami, co stanowi ogromną wartość tej twórczości. Tworząc swe dzieła Julian Reimschüssel przyjmował rolę artysty-etnografa, by na scenie wiernie odtworzyć kulturę ludową. Agnieszka Mocek pisze:
niedziela, 17.08.2014 10:29

Jan Chwierut - malarz beskidzki

Czasem patrząc wielokrotnie na dzieło sztuki nie zdajemy sobie sprawy, kto może być odpowiedzialny za jego powstanie. Żywiecczyzna to region, w którym żyło i tworzyło wielu interesujących twórców, dziś już niestety zapomnianych przez młodsze pokolenia. Jednym z nich jest Jan Chwierut.Jan Chwierut urodził się 4.12.1901 roku w Żywcu jako drugi syn kierownika szkoły w Sporyszu – Jana i Michaliny Zabloudil, pochodzącej z mieszczańskiej rodziny bednarzy o austriackich korzeniach. Chwierut rozpoczął studia malarskie w 1920 roku w Krakowie, pierwotnie w pracowni prof. Pieńkowskiego, a następnie kontynuował je u prof. Wojciecha Weissa.Siostry Chwieruta studiowały w seminarium nauczycielskim, co zapewne skłoniło go do rozszerzenia studiów artystycznych o kurs pedagogiczny na Akademii, który ukończył w roku 1926 z tytułem profesora. Z przyczyn osobistych zrezygnował z wyjazdu do Paryża wraz z przyjaciółmi i podjął pracę w Gimnazjum w Szarleju-Piekarach. Szkoła ta była powołana do życia w ramach krzewienia polskiej oświaty na Górnym Śląsku.
Strona 85 z 85