Biznes

W programie 500 plus nie wskazuje się na co mają być przeznaczone otrzymywane środki. Co jednak w przypadku, gdy mamy do czynienia z rodziną dysfunkcyjną? Czy otrzymywane przez takie rodziny pieniądze są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem? Niestety okazuje się, że nie... 

W projekcie zawarto przepisy przewidujące, że jeżeli gmina otrzyma informacje, że pomoc jest marnotrawiona, to świadczenie zostanie wypłacone w formie rzeczowej lub w formie usługi - np. opłaty za przedszkole lub bonów towarowych. 
Ośrodki Pomocy Społecznej w Polsce dostają coraz więcej donosów na rodziny, które mają niewłaściwie wydawać pieniądze z programu Rodzina 500 plus. W takim przypadku gmina zleca Ośrodkowi Pomocy Społecznej przeprowadzenie zawężonego wywiadu środowiskowego. Jak poinformowali nas pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żywcu - w naszym mieście nie stwierdzono jeszcze przypadku niewłaściwie wydawanych świadczeń. Niestety - jak poinformowała nas Czytelniczka pracująca w jednym z żywieckich marketów - klienci bez oporu wymieniają bony z programu 500 plus na gotówkę, gdyż za te kartki żywnościowe można kupić wszystko, prócz używek (papierosów i alkoholu).
Niestety, najbardziej przez to pokrzywdzone są dzieci.

Autor: Ren