Biznes

Wojewoda śląski ogłasił, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku w województwie śląskim, wybrano organizacje pozarządowe, które otrzymają dotację.

Kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2022 roku wyniesie 155.000,00 zł.

Zadanie publiczne w zakresie zapewnienia gotowości do udzielania pomocy oraz organizacja tej pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych w województwie śląskim w 2022 roku realizować będą:

 

  • Beskidzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. 1 Maja 47, 43-300 Bielsko Biała – 87.000,00 zł
  • Śląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Cichej 10,
    40-116 Katowice – 68.000,00 zł

Zdjęcie: WOPR