Biznes

Biuro architektoniczne Tenta Architekci, znajdujące się w Pietrzykowicach, którego założycielami są Mariusz Pawlus z Żywca i Elżbieta Hellstein z Pietrzykowic otrzymało wraz z krakowskim zespołem II nagrodę na stworzenie nowej siedziby Akademii Muzycznej w Krakowie.

Nadrzędnym celem, było stworzenie miejsca o bardzo wysokiej jakości i komforcie akustycznym – zarówno dla jego wnętrza jak i zewnętrza. Przez wzgląd na szacunek dla lokalizacji równorzędnym celem przy kreowaniu nowej przestrzeni było zachowanie zastanej zieleni, której duża część to wartościowe okazy.

Okalając budynkiem rosnące pośrodku drzewa, udało się stworzyć wnętrze urbanistyczne, które w przyszłości stanowić może kontynuację i zakończenie parku Miasta Muzyki. Obecnie projektowane miejsce musi zatem antycypować przyszłe potrzeby dużo większego kompleksu. Dzięki swojej formie bryła budynku staje się bramą, zapraszającą studentów i nauczycieli – ale także zapalonych melomanów i przypadkowych przechodniów – do wejścia na teren przyszłego Miasta Muzyki.

Forma architektoniczna powstała jako odciśnięcie bryły sali koncertowej w prostopadłościanie i wyniesienie jej wzwyż, co wyróżnia tę część przestrzeni jako sferę sacrum. Odciśnięcie to tworzy przedpole niejako „w budynku”, rozrywając go i dzieląc na poszczególne funkcje, sale prób, sale koncertową oraz część dydaktyczną. Miejsca o większym znaczeniu akustycznym zostały oddzielone od hałaśliwych torów kolejowych bryłą uczelni, która pełni rolę ekranu akustycznego.

Całość parteru mieści funkcje, które przeznaczone są nie tylko dla studentów Akademii, ale także dla okolicznych mieszkańców, ludzi zainteresowanych muzyką, spacerowiczów, to wszystko ma na celu wciągnięcie ludzi na teren Akademii - obecnie wyłączony z życia miejskiego. Dzięki zaproponowaniu dodatkowych funkcji: gastronomicznych, usługowych, rozrywkowych teren ten ma szanse na rewitalizację oraz stanie się nowym centrum społecznym.

Dla ułatwienia dojścia z terenu aktywnego komunikacyjne – Alei Pokoju – zaprojektowano przedłużenie ulicy Fabrycznej przez nieczynny i przeznaczony do likwidacji nasyp kolejowy równoległy do ulicy Skrzatów. Połączenie to byłoby ciągiem pieszo-rowerowym, bezpośrednio nakierowującym użytkowników komunikacji miejskiej na główne wejście do zespołu budynków akademii. Układ urbanistyczny budynków Akademii zaprojektowany został w taki sposób, aby stworzyć przyjemne wnętrze łączące Wisłę z dzielnicą Grzegórzki oraz stanowiące odpowiedź na potrzeby spacerowiczów, aktywującą tą części wałów wiślanych.

Zewnętrzną elewację kompleksu ukształtowano w nawiązaniu do klasycznego piękna i dostojnej czerni fortepianu. Wnętrze urbanistyczne ociepla miękkie, przyjazne akustycznie drewno, doskonale kontrastujące z niemal monolityczną bryłą budynku. Prowadzą do niej przejścia na poziomie parteru budynku, szczeliny pomiędzy budynkami oraz obniżona szczelina pod salą koncertową. W tym ostatnim miejscu można stworzono zewnętrzną scenę.

Sala koncertowa podwieszona została nad ziemią, dzięki czemu nie tylko unikamy przenoszenia drgań z pobliskich torów kolejowych przez grunt, ale także tworzy zadaszenie placu pełniącego funkcję sceny plenerowej.

Scena oraz jej otoczenie wykończone zostało w elementach z miękkiego litego jasnego drewna, natomiast widownia oraz ściany sali stają się tłem, a dzięki utrzymaniu ich w kolorystyce klasycznej czerni uwaga skupia się na wykonawcach.

Ważnym elementem są również przestrzenie integracyjne wewnątrz budynków. Są to strefy zaprojektowane jako miejsca do spędzania czasu pomiędzy zajęciami, nauki, spotkań towarzyskich stanowią również trzon komunikacyjny i powiązanie z innymi budynkami.