Biznes

 Boisko znajdujące się przy Parku Habsburgów, obok klubu Ogródek zostało zmodernizowane i wyposażone w nowe elementy.

Zmiany obejmują nową nawierzchnię, piłkochwyty, urządzenia sportowe, trybuny, elementy małej architektury, odwodnienie, ogrodzenie oraz oświetlenie. Razem z Klubem Ogródek, który ozdobiono nowym muralem, boisko stało się atrakcyjną przestrzenią dla lokalnej społeczności. Już teraz cieszy się dużą popularnością. Dzięki uruchomionemu oświetleniu, z obiektu można korzystać do późnych godzin wieczornych - informuje Antoni Szlagor.