Biznes

Trwa budowa rurociągu średnioprężnego gazu, który docelowo ma zasilać budynki na trasie tego rurociągu, a w szczególności Szpital Powiatowy przy Polach Lisickich w Żywcu Sporyszu i całą dzielnicę Sporysz.

W wyniku przeprowadzonych z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Zabrzu rozmów ustaliliśmy, że do końca maja spółka przekaże harmonogram działań i możliwości zgazyfikowania poszczególnych miejsc w tej dzielnicy. Po otrzymaniu tego harmonogramu, poinformujemy wszystkich mieszkańców dzielnicy Sporysz. Jesteśmy na etapie zbierania ankiet chętnych z dzielnicy Oczków. Termin składania ankiet upływa z dniem 30 kwietnia 2018 r. Zebrane ankiety zostaną przekazane Polskiej Spółce Gazowniczej w celu dalszego procedowania.