Biznes

Gmina Jeleśnia ogłosiła ogłoszenie o zamówieniu na budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP.

Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu obok dworca PKP w Jeleśni obejmująca: budowę parkingu, placów rekreacyjnych, chodników wraz z elementami małej architektury, terenów zieleni urządzonej, przebudową ul. Dworcowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i monitoringiem oraz stacją ładowania pojazdów elektrycznych. Przedmiot niniejszego zamówienia jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-20120 – działanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.

Wszystki załączniki związane z zamówieniem dostępne są TUTAJ

Zdjęcie: Linia Żywiec-Sucha Beskidzka