Budowa sali gimnastycznej przy I LO w Żywcu

Budowa sali gimnastycznej przy I LO w Żywcu

W ramach kolejnego konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych województwo śląskie otrzyma ponad 191 mln zł. Fundusze zostały przyznane również w powiecie żywieckim. W ramach dofinansowania w naszym mieście wybudowana zostanie sala gimnastyczna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika.

Inwestycja polegać będzie na: wybudowaniu od podstaw budynku z przeznaczeniem na sale gimnastyczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci zaplecza szatniowo-sanitarnego i socjalnego oraz części technicznej (m.in.: szatnie, WC, magazyn, pom. higieniczno-sanitarne, biuro zawodów, holl, pomieszczenie tech.).

Budynek będzie bezpośrednio połączony z budynkiem szkoły poprzez wykonanie przewiązki tworząc nowe skrzydło. W ramach prac przewiduje się zagospodarowanie terenu wokół budynku. Planowana inwestycja jest odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnej w zakresie sportu i rekreacji

Kwota dofinansowania wynosi: 3 000 000,00 zł


Drukuj   E-mail