Biznes

Miasto Żywiec zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przemiotem jest budowa tężni solankowej wraz ze strefą relaksu w Parku Habsburgów.

Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021 oraz ze środków budżetu państwa.

Przedmiotem zamówienia jest budowa tężni solankowej wraz z przyłączem wodociągowym, instalacją wodociągową, elektryczną, monitoringu i technologiczną solanki oraz zagospodarowaniem terenu.

Tężnia będzie zbudowana w formie sześcioboku z wewnętrznym słupem. Wyglądem będzie nawiązywała do Domku Chińskiego. 

Termin składania ofert do 20 września br.