Biznes

30 grudnia 2015 roku Radni Miasta Żywiec uchwalili budżet na rok 2016. Jakich inwestycji możemy się spodziewać? Na co zostaną wydane pieniądze w tym roku?

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 ustalono na wysokość 117.339.673,77 złotych, w tym: dochody bieżące: 107.139.673,77 złotych; dochody majątkowe: 10.200.000,00 złotych. 
Łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 ustalono na wysokość 117.240.328,05 złotych, z czego: wydatki bieżące w wysokości – 105.146.635,96 złotych; wydatki majątkowe w wysokości - 12.093.692,09 złotych.
Na co zostaną przeznaczone te pieniądze? Prócz wydatków bieżących miasta, w planowanych wydatkach majątkowych zakłada się m.in.:

- Wsparcie finansowe przedsięwzięcia rewitalizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka- Żywiec - kwota 30.000,00 zł; 
- Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych - kwota 1.652.000,00 zł;
- Remont mostku nad potokiem Oklówka - kwota 200.000,00 zł;
- Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od mostu kolejowego do mostu Trzebińskiego - opracowanie dokumentacji - kwota 150.000,00 zł;
- Przebudowa nawierzchni ulicy Folwark – odcinek od skrzyżowania z ul. Południową do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1465S – ul. Klonowa w Żywcu - kwota 457.730,00 zł;
- Nakładki asfaltowe na drogach miejskich - kwota 1.700.000,00 zł;
- Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic - kwota 300.000,00 zł;
- Nabycie od PKP placu manewrowego dla MZK - kwota 1.200.000,00 zł;
- Zakup samochodu służbowego dla Urzędu (wymiana samochdu marki Ford) - kwota 125.000,00 zł;
- Niezbędne uzupełnienie monitoringu w Straży Miejskiej w związku z nowo zamontowanymi kamerami - kwota 49.500,00 zł;
- Budowa Przedszkola nr 1 w Żywcu - Zabłociu - kwota 1.045.681,09 zł;
- Remont wraz z termomodernizacją budynku Żłobka Miejskiego - kwota 3.562.005,00 zł;
Ponadto w tegorocznym budżecie przewiduje się budowę kładki dla pieszych do amfiteatru Pod Grojcem oraz zakup i montaż urządzeń, które poprawią akustykę w amfiteatrze. Budżet zakłada także remonty zabytkowych budynków Miejskiego Centrum Kultury oraz ratusza miejskiego. MCK otrzyma również 9-cio osobowego mikrobusa. Fani sportu zapewne ucieszą się z informacji, że w naszym mieście ma powstać pełnowymiarowe boisko sportowe z nawierzchnią sztuczną. Budowa tego obiektu planowana jest na boisku w parku lub na boisku TS Soła Żywiec. Dodatkowo nasze miasto doczeka się też filmu promującego walory Żywca. W bieżącym roku Urząd Stanu Cywilnego zostanie przeniesiony ze Starego Zamku na ul. Zamkową 10. 
Nadwyżka budżetu w wysokości 99.345,72 złotych przeznaczona zostanie na: planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 99.345,72 złotych. 

Autor: Ren.