Biznes

Stowarzyszenie Regionalne "Beskidzki Dom" wystosowało list otwarty do polityków i mieszkańców powiatów żywieckiego i bielskiego. Apeluje w nim o debatę nad przyłączeniem powiatu żywieckiego, powiatu bielskiego i miasta Bielsko-Biała do województwa małopolskiego.

Jak zauważa Zarząd Stowarzyszenia -


W obecnym kształcie ustroju samorządu terytorialnego i województw samorządowych, utworzenie nowego województwa bielskiego byłoby trudne. W obecnych realiach, jedynie przejście do województwa małopolskiego Bielska‑Białej oraz powiatów bielskiego i żywieckiego daje możliwość rozwoju naszego regionu i budowania silnej pozycji Bielska-Białej. Potencjalny subregion zachodni województwa małopolskiego byłby równowagą dla podobnych, zbudowanych wokół Tarnowa i Nowego Sącza. 

W liście pada wiele argumentów przemawiających za odłączeniem się wspomnianych powiatów od województwa śląskiego. Najmocniejszym z nich jest jednak poniższy cytat:

W ramach Województwa Śląskiego wyznaczona nam rola sprowadza się w praktyce do roli sypialni, taniej siły roboczej oraz miejsca rekreacji i wypoczynku. Podobną rolę już nam w Katowicach wyznaczano.w okresie II wojny światowej. Naprawcie historyczny błąd, pozwólcie regionowi bielsko-żywieckiemu wraz z powiatami zachodnimi obecnego województwa małopolskiego stworzyć silny i prężny region z pożytkiem dla mieszkańców i Polski.

Czy proponowane zmiany administracyjne faktycznie wpłyną na poprawę jakości życia? Czy kierunek takich reform jest słuszny i wreszcie czy zgłoszone postulaty zostaną uwzględnione? Na odpowiedź zapewne przyjdzie nam poczekać. Cały list natomiast znajdziecie w załączniku do artykułu poniżej.

Oprac.: Ren