Biznes

Do gmin górskich ma trafić 1 mld złotych wsparcia - zapowiedział wicepremier Jarosław Gowin. 700 mln będzie przeznaczone na inwestycje i ok. 300 mln, które pozwoli na zwolnienie z podatku od nieruchomości. Do których Gmin na Żywiecczyźnie trafią pieniądze? Czy Żywiec otrzyma wsparcie?

O wsparciu dla gmin górskich poinformował w poniedziałek 11 stycznia wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.
Gmin górskich w Polsce, które mogą liczyć na wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest ponad 200. Jak wynika z zapowiedzi rządu - gminy będą mogły skorzystać z dwóch instrumentów wsparcia:

  • wynikającego z ich wydatków na inwestycje w latach 2016-20. Dofinansowanie z programu wyniesie 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę,
  • w postaci 80-proc. rekompensaty za zwolnienie przedsiębiorców z podatku od nieruchomości. Chodzi o zwolnienie z opłaty za: grunty, budynki i obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług hotelarskich i infrastruktury turystycznej (kolejki linowe, wyciągi itp.).

Pieniądze z obu instrumentów będą mogły być przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej oraz infrastruktury komunalnej, która związana jest z usługami turystycznymi, zwłaszcza budowy, rozbudowy, przebudowy bądź modernizacji:

• szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
• placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
• parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
• skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
• infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

Aby gminy mogły otrzymać wsparcie, muszą spełniać jeden z warunków:

• w całości leżą w obrębie następujących makroregionów: Sudety Wschodnie, Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe, Beskidy Zachodnie, Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, Łańcuch Tatrzański, Beskidy Środkowe, Beskidy Lesiste;
• przecinają się z granicą wyżej wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
• leżą w obrębie mezoregionów: Masyw Ślęży i Góry Świętokrzyskie, w obrębie których znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
• przecinają się z granicą wyżej wymienionych makroregionów, ale w ich obrębie nie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
• przynajmniej część znajduje się w odległości do 10 km od granicy wymienionych makroregionów i jednocześnie w ich obrębie znajdują się obszary o wysokości co najmniej 500 m n.p.m.;
• nie znajdują się w obrębie wymienionych makroregionów, ale w całości lub prawie w całości otoczone są przez gminy górskie, wyodrębnione na podstawie powyższych kryteriów, czyli gminy miejskie: Świdnica i Dzierżoniów oraz gmina wiejska Besko.

W przypadku, gdyby wnioski gmin przekroczyły wartość 1 mld zł, wsparcie ulegnie proporcjonalnemu zmniejszeniu tak, aby zapewnić nieprzekroczenie tej kwoty.
"Te środki, o których mówimy dzisiaj, ten dodatkowy miliard złotych, adresowany do gmin górskich, trafi do nich najprawdopodobniej już na początku lutego. Najpierw musimy przyjąć uchwałę Rady Ministrów. Będę wnioskował o uzupełnienie porządku obrad jutrzejszego posiedzenia rządu. Następnie gminy będą miały parę tygodni na złożenie tych wniosków. Bezzwłocznie potem środki trafią do gmin górskich" - podkreślił Gowin podczas poniedziałkowej konferencji.
Gminy będą mogły wnioskować do wojewodów o wsparcie w ciągu miesiąca od dnia wejścia uchwały w życie. Następnie w przeciągu miesiąca mają otrzymać pieniądze.