Biznes

Gazyfikacja w Żywcu i powiecie żywieckim jest przedsięwzięciem wyczekiwanym przez wielu mieszkańców. To proekologiczne rozwiązanie popierane jest przez władze gmin Żywiecczyzny. Zaskakującym wobec tego było pismo, które trafiło do mieszkańców ulicy Wodnej w Żywcu, w którym zostali poinformowani o przedłużeniu terminu budowy sieci z powodu braku zgody Urzędu Miejskiego w Żywcu.

Brak zgody UM Żywiec?

O sprawie poinformowali portal ŻywiecInfo czytelnicy – mieszkańcy ulicy Wodnej w Żywcu. W liście mieszkańcy piszą:

Ulica Wodna, jako pierwsza na styku ze Sporyszem miała być zgazyfikowana. Pierwotnie termin zakończenia inwestycji (podany 2-3 lata temu) został wyznaczony na koniec 2020 r. W ciągu 2020 r. został przesunięty na koniec czerwca 2021 r., a w ostatnich tygodniach kolejny raz został przesunięty na koniec września 2021 r. Co jednak najbardziej bulwersujące, w piśmie przewodnim do mieszkańców, którzy podpisali już umowy z PSG, jako powód przesunięcia terminu przyłączenia gazu podano "brak zgody UM w Żywcu w sprawie wydania zgody na lokalizację sieci gazowej w działkach".W odpowiedzi na wspomniane pismo burmistrz Żywca Antoni Szlagor skierował do mieszkańców list, w którym zaprzeczył tej informacji i zapewnił, że jest gotowy każdemu indywidualnie wyjaśnić sprawę.

Mieszkańcy czekają

W dalszej części listu mieszkańcy ulicy Wodnej piszą:Z niecierpliwości czekamy na tę przecież proekologiczną inwestycję, tym ważniejszą i niezbędną, że chcieliśmy skorzystać z programów np. "Stop smog", w których biorą udział (niestety programy te kończą się we wrześniu). Przez to, że PSG opóźnia tak ważną inwestycję, stawia mieszkańców ulicy w bardzo trudnej sytuacji. Biorąc udział w projektach unijnych (do których tak zachęca się ludzi) mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania do wymiany kotłów kopciuchów. Z drugiej zaś strony im się to uniemożliwia. Czy tak zatem ma wyglądać walka ze smogiem na Żywiecczyźnie?W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Urzędem Miejskim w Żywcu oraz Polskiej Spółki Gazownictwa.

Burmistrz Szlagor wyjaśnia

Rzecznik prasowy żywieckiego Ratusza Mariusz Hujdus poinformował, że 7 lipca ubiegłego roku firma projektująca trasę sieci gazowej wzdłuż ulic Folwark i Wodna w Żywcu zwróciła się do Urzędu Miejskiego w Żywcu z prośbą o uzgodnienie projektowanej sieci. Urząd Miejski w Żywcu wydał decyzję pozytywną w sprawie proponowanego przebiegu trasy. Kolejnym pismem z dnia 23 września, projektant zwrócił się do naszego Urzędu z prośbą o uzgodnienia dla zmienionego przebiegu trasy sieci gazowej na wspomnianym wyżej odcinku. Również w tym wypadku Urząd Miejski pozytywnie rozpatrzył wniosek projektanta – podkreśla Mariusz Hujdus.
W rozmowie z portalem ŻywiecInfo burmistrz Żywca Antoni Szlagor stwierdził, że nie może być jakiejkolwiek mowy o braku zgody ze strony Urzędu Miejskiego, gdyż w przypadku obu pism w sprawie projektu decyzja Urzędu Miejskiego w Żywcu była pozytywna. Okazuje się również, że przesunięcia terminu budowy sieci gazowej to nie jedyne zmartwienie mieszkańców ulicy Wodnej, gdyż czekają oni również na remont nawierzchni.

Co istotne, w piśmie do mieszkańców zwróciłem uwagę na to, iż brak remontu ulicy Wodnej w Żywcu wynika z oczekiwania na przeprowadzenie w tym miejscu sieci gazowniczej, na które my jako Miasto Żywiec czekamy z niecierpliwością - podkreśla burmistrz Szlagor.


Czy zatem Miasto zna terminy, w których rozpocznie się budowa sieci gazowniczej na ulicy Wodnej? Co do terminów, nie jestem władny odpowiedzieć na to pytanie. Terminy realizacji inwestycji ustalane są przez Polską Spółkę Gazownictwa i to do niej należy się zwrócić w przedmiotowej sprawie – wyjaśnia Antoni Szlagor.


My jako miasto jesteśmy wielkimi zwolennikami rozbudowy sieci gazowej, wdrażania ekologicznych rozwiązań, które mogą wpływać na poprawę jakości powietrza i ograniczenie smogu w mieście, a przedmiotowa inwestycja do takich właśnie należy, dlatego wspólnie z mieszkańcami liczę na jak najszybsze wybudowanie w tym, i w innych miejscach naszego miasta sieci gazowniczej” – zaznacza burmistrz Żywca Antoni Szlagor.


Polska Spółka Gazownictwa przeprasza burmistrza

Polska Spółka Gazownictwa w odpowiedzi na nasze zapytanie przekazała, że informacja jakoby Urząd Miejski w Żywcu reprezentowany przez Burmistrza Żywca Antoniego Szlagora wstrzymywał w jakikolwiek sposób realizację inwestycji, nie jest prawdziwa i należy ją sprostować. Jak podkreślla rzecznik prasowy PSG Radosław Jankiewicz – Informacja ta została błędnie przekazana przez projektanta planowanej sieci gazowej. W imieniu Polskiej Spółki Gazownictwa przepraszam Pana Antoniego Szlagora Burmistrza Żywca.

Co jest powodem opóźnienia w budowie?

Z czego więc wynikają przesunięcia terminów realizacji inwestycji wyczekiwanej przez mieszkańców ulicy Wodnej w Żywcu? Rzecznik prasowy Polskiej Spółki Gazownictwa Radosław Jankiewicz w odpowiedzi dla portalu wyjaśnia:


Opóźnienie w realizacji inwestycji nie jest zawinione przez Polską Spółkę Gazownictwa, a jest wynikiem braku zgód na kolejne trasy projektowanego gazociągu ze strony Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Spółdzielczego oraz Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Po zawarciu Umów o przyłączenie, Polska Spółka Gazownictwa ogłosiła postępowanie przetargowe na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych na terenie działania Gazowni w Żywcu i po jego rozstrzygnięciu zawarto umowę z projektantem z terminem zakończenia do 7 stycznia br. Jednak już na początku opracowywania dokumentacji, projektant informował nas o problemach związanych z terminowym jej opracowaniem. Opóźnienie wynikało z przedłużających się procedur związanych z uzyskaniem map oraz wypisów z rejestru gruntów, co trwało ponad 3 miesiące. Większość właścicieli działek przy ul. Wodnej w Żywcu, przez które mogłaby przebiec najbardziej optymalna trasa gazociągu, korzysta z ogrzewania dostarczanego przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej „Ekoterm”. Nie byli zainteresowani lokalizacją sieci gazowej na terenie ich nieruchomości. Dlatego ustalono nowy przebieg trasy, biegnący głównie na terenie działek gminnych oraz należących do Żywieckiego Towarzystwa Budownictwa Spółdzielczego. Proponowaną trasę gazociągu przekazano Zarządowi ŻTBS, jednakże otrzymaliśmy odmowę, która wymusiła kolejną korektę trasy. W drugiej połowie listopada 2020 roku otrzymaliśmy informację z Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Żywcu, że trasa projektowanego gazociągu nie będzie zaakceptowana ze względu na nadmierne zbliżenie do istniejącego wodociągu. Po weryfikacji okazało się, że dwa lata temu MPWiK wybudowało wodociąg, który nie został zaznaczony na mapach. Po uzyskaniu poprawionej mapy i korekcie trasy rozpoczęliśmy negocjacje z MPWiK o warunkowe wydanie uzgodnienia. Jeszcze podczas negocjacji projektant zgłaszał możliwe problemy z uzgodnieniem trasy gazociągu przez Miejskie Przedsiębiorstwo. Równolegle rozpoczął prace nad wytypowaniem nowej lokalizacji gazociągu.


Kiedy będzie sieć gazowa na ulicy Wodnej w Żywcu?

W grudniu 2020 roku projektant wystąpił do Polskiej Spółki Gazownictwa OZG w Zabrzu o zmianę terminu wykonania dokumentacji planowanego fragmentu sieci gazowej na koniec marca 2021 roku. W połowie grudnia 2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nie zgodziło się na negocjowaną trasę gazociągu - poinformował Jankiewicz.

Dlatego musieliśmy wysłać do Klientów aneksy do umów z nowym terminem przyłączenia do końca września 2021 roku. Po uzyskaniu przez projektanta wszystkich zgód oraz ustaleniu ostatecznego przebiegu sieci gazowej, PSG zleci wykonanie robót budowlanych inwestycji – tłumaczy Radosław Jankiewicz.