Biznes

Wczoraj - 10 czerwca - Słowacy otworzyli ponad 15 kilometrowy odcinek autostrady D-3 z jedną jezdnią Svrcinovec – Skalite – Zwardoń. Po polskiej stronie otwarcie to budzi spory niepokój.

Korzyści dla wszystkich

Jak podczas otwarcia podkreślił Arpad Ersek - Minister Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, oddana do użytku inwestycja należy do kluczowych odcinków autostrady D-3. Trasa - według Erseka - łączy najbardziej perspektywiczne regiony Polski, Czech i Słowacji. Jak również zapewnia minister - autostrada sprawi, że powyższe regiony staną się atrakcyjniejsze dla inwestorów, a co za tym idzie, pojawią się nowe miejsca pracy. Jednocześnie odcinek do polskiej granicy poprawi transport w ciągu europejskiego korytarza z południa na północ Europy. Najwięcej jednak korzyści przyniesie Słowakom, gdyż odciąży trasę wiodą z Šahy na granicy węgiersko-słowackiej do Trsteny na Orawie na granicy z Polską oraz przejścia słowacko – czeskiego w Svrcinovcu w kierunku Cieszyna. Nowy odcinek od Svrcinovca do Zwardonia skraca czas przejazdu o 9 minut w stosunku do starej drogi krajowej nr 12 na Zwardoń, przebiegającej przez centra miejscowości Čierne i Skalite.

Obawy po polskiej stronie

Przypomnijmy jednak, że po stronie polskiej nadal nie jest dokończony fragment tzw. "obejścia Węgierskiej Górki", przez co istnieje możliwość, że mieszkańcy Węgierskiej Górki i Milówki będą zmuszeni na przyjęcia na drogach swoich gmin wzmożonego ruchu tranzytowego. Tym bardziej, że otwarcie D-3 zniosło dotychczasowe ograniczenie tonażowe dla ciężarówek do 7,5 ton, a co za tym idzie - umożliwiło przejazd tirom przez centra Milówki, Ciśca, Węgierskiej Górki. Brakujący odcinek trasy S1, powstać ma do 2020 roku. 

Słów kilka o D-3

Najważniejsze dla kierowców będzie zapewne to, że na odcinku D-3 nie obowiązuje winieta. Trasa jest dwujezdniowa, obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 100 km/h. Na trakcie znajdują się dwa tunele o długości 420 m i 898 m i w nich obowiązuje prędkość dopuszczalna do 80 km/h. Ponadto z trasy roztacza się przepiękny widok i wyróżnia się ona najwyższym mostem w Europie środkowej, którego wysokość wynosi 84 m. 

Autor: PW