Biznes

Jak już nieraz zaznaczaliśmy budowa nowego szpitala w Żywcu jest pierwszym w kraju tak dużym przedsięwzięciem realizowanym na zasadzie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Przypomnijmy partnerem publicznym jest Starostwo w Żywcu, natomiast prywatnym firma InterHealth Canada Limited. Partner prywatny będzie finansował budowę nowego szpitala do wyczerpania własnego wkładu.

Niedawno, 21 czerwca upłynął termin zabezpieczenia całego wkładu finansowego partnera prywatnego. Obecnie po ustaleniach partner prywatny będzie budował szpital, aż do wyczerpania własnych środków finansowych. Te zapewnienia nie mają jeszcze podstawy prawnej, ale jak zapewnia starosta żywiecki w przeciągu dwóch miesięcy postanowienia te zostaną spisane na piśmie. Zamknięcia finansowego nadal nie ma. Jednak jak deklaruje firma InterHealth Canada Limited placówka ma powstać do maja 2018 roku. 

Budowa szpitala ma potrwać dwa lata, placówka będzie zarządzana przez 30 lat przez firmę InterHealth Canada, a następnie zostanie przekazana Starostwu Powiatowemu w Żywcu.