Biznes

Europejski Bank Centralny, 30 września 2016 roku, obwieścił oficjalny kurs Euro, według którego zostały obliczone stawki płatności bezpośrednich. Wynosił on 4,3192 zł/1 Euro. Dla porównania w roku 2015 był nieco niższy bo 4,2448 zł. Według w/w kursu przeliczono stawki dopłat i wynoszą one w roku 2016/2017 następująco:

Rodzaje płatności bezpośrednich

Stawki płatności bezpośrednich na rok 2016 w PLN

Jednolita płatność obszarowa (JPO)-otrzymuje każdy wnioskodawca.

462,05 zł/ha

Płatność za zazielenianie – również każdy

310,10 zł/ha

Płatność dodatkowa (od 3,01 ha )

172,79 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika (def. Młodego rolnia)

231,97 zł/ha

Płatność do bydła (3 szt. cieląt i więcej w wieku do 24 miesięcy, urodzonych najpóźniej do 15 maja roku składania wniosku)

256,20 zł/szt.

Płatność do krów (3 szt. krów i więcej, mających w dniu 15 maja więcej niż 24 miesiące, max. 30 szt.)

322,62 zł/szt.

Płatność do owiec (10 szt. Matek i więcej)

111,95 zł/szt.

Płatność do kóz (5 szt. Matek i więcej)

68,25 zł/szt.

Płatność do roślin wysokobiałkowych- od 0,1-75,00 ha max.

430,49 zł/ha

Płatność do chmielu (umowa kontraktacyjna)

2317,00 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych (umowa kontraktacyjna)

1287,75 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych (umowa kontraktacyjna)

1952,25 zł/ha

Płatność do pomidorów (umowa kontraktacyjna, pow od 0,1 ha)

3074,09 zł/ha

Płatność do owoców miękkich – truskawki, maliny (bez umowy)

904,78 zł/ha

Płatność do lnu – bez umowy, od 0,1 ha wzwyż;

289,94 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych (Pozwolenie z UW – tylko wskazane odmiany)

547,59 zł/ha

Płatność do tytoniu z grupy Virginia – jest w rejestrze producentów tytoniu

4,12 zł/kg

Płatność do pozostałego tytoniu-jest w rejestrze producentów tytoniu

2,89 zł/kg

Łączna kwota przeznaczona w Polsce na płatności bezpośrednie za 2016 rok wynosi 3 mld 429 mln EURO co po przeliczeniu wg w/w kursu daje 14 miliardów 811 milionów zł.