Dofinansowanie na budowę Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce!

Dofinansowanie na budowę Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce!

25 października 2021r. w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Gmina Węgierska Górka otrzymała 9 900 000 zł na Budowę Centrum sportu, rekreacji i wypoczynku wodnego w Węgierskiej Górce.

Opracowano dokumentację projektową i wystąpiono do właściwych organów, celem uzyskania decyzji pozwolenia budowlanego. Przygotowywana jest dokumentacja do ogłoszenia przetargu, którego rozstrzygnięcie i tym samym przystąpienie do realizacji inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Zdjęcie: UG Węgierska Górka