Biznes

23 maja br. uchwałą nr 1000/194/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego przyznał Powiatowi Żywieckiemu dofinansowanie do robót budowlanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania wynosi 60 816,26. Środki te są przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa tarasu wraz z podjazdem do wejścia głównego, stosownie do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Żywcu”. Przeprowadzenie tej jakże ważnej i potrzebnej inwestycji planowane jest na okres sierpień – październik br. Dzięki niej, taras przy Klubie Seniora w DPS (obecnie nienadający się do użytku) zostanie przebudowany i powiększony oraz wyposażony w pochylnię dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pozwalającą na swobodne zejście z tarasu do ogrodu. W ramach zadania zostanie też wyremontowany podjazd do wejścia głównego DPS, służący na co dzień niepełnosprawnym mieszkańcom Domu. Aplikowaniu o środki z PFRON przyświecała idea poprawy komfortu i jakości życia, a także bezpieczeństwo i rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych.