Biznes

Władze województwa śląskiego nadal prowadzą konsultacje w temacie planowanej uchwały antysmogowej. Kolejną fazą były spotkania z przedstawicielami producentów kotłów oraz producentów węgla i innych paliw.

Rozmawiano też z reprezentantami lokalnych „Alarmów Smogowych”. Omawiane było ujednolicenie ostatecznego terminu wymiany kotłów, wprowadzenie do projektu uchwały zapisów o kominkach domowych, opracowanie skutecznego monitoringu i egzekucji prawnej i ustanowienie skuteczniejszych instrumentów do inwentaryzacji źródeł emisji przez poszczególne gminy. Podkreślono, że odpowiednie uregulowania prawne w tych tematach, od 2020 roku, ma też wprowadzić Unia Europejska.

Przedstawiciele Zagłębiowskiego Alarmu Smogowego złożyli petycję internetową, zawierającą prawie 5 tys. podpisów w sprawie ujednolicenia terminu wymiany kotłów z czterech różnych dat na jedną, do roku 2022.

W przypadku domowych kominków społecznicy proponowali skorzystanie z zapisów prawnych tożsamych dla przyjętych już w województwie małopolskim, aby nie doszło to nierównego traktowania obywateli.

Szacuje się wstępnie, że omawiana uchwała wymusi wymianę ogółem około 700 tysięcy różnego instalacji.

Oprac.: MC