Biznes

Stowarzyszenie "Aktywne Beskidy" jest organizacja zrzeszająca ludzi z wieloletnim stażem, zaangażowanych w działalność społeczną na rzecz mieszkańców regionu. W ostatnim czasie "Aktywnym Beskidom" udało się pozyskać ogromną dotację z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Na swoim koncie ma zrealizowanych wiele projektów. W latach ubiegłych Stowarzyszenie zabiegało o powstanie na terenie gminy Jeleśnia świetlicy dla dzieci i młodzieży oraz Klubu Seniora „Sylaba”. Dzięki współpracy z władzami Gminy Jeleśnia udało się zrealizować obie te inicjatywy. Od tego czasu Stowarzyszenie w swojej bieżącej działalności odpowiada za prowadzenie ww. świetlicy oraz klubu seniora, aktywnie wspierając rozwój społeczności lokalnej poprzez obcowanie z kulturą, sztuką i wspieranie realizowania się twórczo podopiecznych świetlicy oraz członków Klubu Seniora.

Jak informują inicjatorzy: Działamy na rzecz kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Prowadzimy Świetlice dla dzieci i młodzieży, do której uczęszcza naprzemiennie ponad 100 dzieci i młodzieży. Prowadzimy także Klub Seniora oraz Uniwersystet Ludowy. Organizujemy imprezy charytatywne, pikniki rodzinne i weile wydarzeń kulturalnych.  

Od września 2019 r. Stowarzyszenie realizuje projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz aktywizacja i integracja seniorów z terenu Gminy Jeleśnia”. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z Gminą Jeleśnia. Dzięki projektowi dzieci mają zapewnioną opiekę wykwalifikowanego personelu, dostęp do licznych zajęć edukacyjnych (j. angielski, programowanie komputerowe), rozwijających motorykę (taniec) oraz artystycznych (zajęcia wokalne, nauka gry na instrumentach). Dzieci biorą udział również w zajęciach z psychologiem, mogą rozwijać się w klubie szachowym oraz skorzystać z oferty ogólnorozwojowej. Z oferty skierowanej do dzieci i młodzieży korzysta 80 osób w wieku grupy docelowej.
 
 
W zakresie zajęć ogólnodostępnych dla osób dorosłych, z oferty Stowarzyszenia korzysta w chwili obecnej regularnie niemal 50 osób. Dotychczas Klub „Sylaba” oferował swojej grupie docelowej między innymi zajęcia wspierające utrzymanie zdrowia i sprawności fizycznej (nordic-walking, zajęcia taneczne), zajęcia warsztatowe (warsztaty kulinarne, warsztaty malarskie) pozwalające na realizację wspólnych projektów (pikniki, wystawy). Osoby dorosłe skorzystać mogą również z nauki gry na instrumentach oraz zajęć ruchowo-relaksacyjnych. Dla tej grupy docelowej Stowarzyszenie oferuje również zaangażowanie się w działalnie klubu prasowego oraz klubu szachowego.
 
Stowarzyszenie "Aktywne Beskidy" pozyskało środki finansowe na budowę w Jeleśni placu zabaw. Kwota dofinansowania wynosi 156 000 zł.  ponadto Uzyskano także dotację ze środków unijnych w partnerstwie z gminą Jeleśnia na zajęcia dla dzieci w Świelicy "Sylaba". Kwota dofinansowania zajęć to 400 000 zł.
Warto wspomnieć, że Stowarzyszenie "Aktywne Beskidy" jest w trakcie podpisywania umowy na lodowisko, które zostanie otwarte w gminie Jeleśnia.
 
Jak informują inicjatorzy jednym z największym wzywań był udział w konkursie Multimed organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu Multimedialna Edukacja Młodzieży MeduM. Stowarzyszenie uzyskało grant na kwotę 7 452 558,14 zł. Dzięki temu zostaną stworzone multimedialne materiały edukacyjne z zakresu edukacji artystycznej dedykowanej dla uczniów w wieku od 12 do 18 lat. W ramach projektu ma powstać 130 filmów zakresu historii sztuki, muzyki, literatury, teatru, sztuk plastycznych i architektury. Do pracy nad projektem zostaną zaangażowani eksperci z zakresu sztuki, muzyki, teatru czy współcześni influenserzy internetowi. 
 

Brak opisu.