Biznes

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie do wymian kotłów, instalacji grzewczych czy ociepleń elewacji dla domków jednorodzinnych z terenu woj. śląskiego.

Wnioski można składać od 11 lipca do 27 lipca. Należy je złożyć w katowickiej siedzibie WFOŚiGW lub przesyłać pocztą.
Program ten to jeden z wielu punktów priorytetowych działań samorządów i instytucji woj. śląskiego na rzecz ograniczenia zanieczyszczeń powietrza w regionie. Warto o tym pomyśleć bo dofinansowanie może wynosić 25% kosztów inwestycji. Maksymalne dofinansowanie na zakup źródła ciepła jakim jest między innymi: kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012 wynosi 4500zł, natomiast termomodernizacja, docieplenie lokalu i inne ekologiczne rozwiązania będą dofinansowane do 15% kosztów inwestycji.

Oprac. MH