Biznes

Spółka Ratownictwo Medyczne w Żywcu uzyskała wsparcie finansowe ze środków rządowych  przyznanych Powiatowi Żywieckiemu na zakup dwóch nowych, specjalistycznych ambulansów medycznych wraz z wyposażeniem. Suma przyznanych dotacji to 1 200 000,00  zł.

W dniu dzisiejszym w siedzibie Ratownictwa Medycznego w Żywcu Sp. z o.o.,  Ministrowie: Stanisław Szwed i Grzegorz Puda, Posłowie RP: Kazimierz Matuszny, Przemysław Drabek i Grzegorz Gaża, Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz uroczyście przekazali Prezesowi Zarządu Spółki RMŻ Piotrowi Dziedzicowi symboliczne czeki finansowe,  będące gwarantem otrzymania środków na ten zakup. Powiat Żywiecki reprezentowali Starosta Andrzej Kalata i Wicestarosta Stanisław Kucharczyk.

W wyniku  postepowania przetargowego jeden ambulans został już zakupiony
i od dnia 1 września 2023 roku  jest wykorzystywany przez Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego  stacjonujący w Rajczy. Obecnie prowadzone jest  postępowanie na zakup drugiej karetki.

„Jesteśmy ogromnie wdzięczni za tak znaczące wsparcie Ratownictwa Medycznego.  Wymiana floty wpłynie na   poprawę i wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego oraz wzmocni zasoby sprzętowe Ratownictwa w Powiecie Żywieckim. Ambulanse, wyposażone
w wysokiej  klasy sprzęt medyczny,  służyć będą  ratowaniu życia i zdrowia, niesieniu pomocy i wsparciu lokalnej społeczności Żywiecczyzny, a dla personelu medycznego będą nowoczesnymi narzędziami wpływającymi na poziom i jakość wykonywanej pracy” – podkreślił Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.