Biznes

Do niecodziennej sytuacji doszło w gminie Radziechowy Wieprz. Pomimo budżetu zrealizowanego wzorowo, wójt gminy Maciej Mika nie uzyskał od radnych gminy absolutorium!

Sukces ma wielu ojców...

Rada Gminy wyraziła zadowolenie z wykonanego budżetu, podkreślając że sukces i uzyskane oszczędności to wynik pracy Rady i Skarbnika Gminy. Jak stwierdzili radni, to oni pracowali nad nim wraz ze skarbnikiem, a wójt jedynie zrealizował budżet.
30 czerwca, podczas sesji Rady Gminy, zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu. Dodajmy, że budżet ten uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej. Nic więc dziwnego, że wynik głosowania nad absolutorium dla wójta, którego wynik wyniósł cztery głosy za, dziewięć głosów przeciwko i jeden radny, który wstrzymał się od głosu - może delikatnie mówiąc dziwić...

Wójt bez podwyżki

Brak uzyskanego absolutorium to nie jedyna przykrość, jaką radni postanowili sprawić włodarzowi gminy. Podczas głosowania dotyczącego podwyżki pensji dla wójta również doszło do tego, że jego wynagrodzenie pozostanie bez zmian. Dodajmy, że Maciej Mika to obecnie najmniej zarabiający wójt w powiecie żywieckim. Jego gaża wynosi obecnie 5 tys. zł z dodatkami, czyli mniej więcej połowę pensji innych włodarzy żywieckich gmin. 

Autor: KP