Biznes

Flotokoncentraty i muły zostaną wycofane z oferty skierowanej do sektora komunalno-bytowego - taką decyzję podjęła Polska Grupa Górnicza.

 Przypomnijmy, że od września w województwie śląskim zostanie wprowadzony zakaz stosowania paliw niskiej jakości, obszerniej na ten temat pisaliśmy TUTAJ. Decyzję PGG z zadowoleniem przyjął marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, który w lipcu br. wystosował apel do władz Polskiej Grupy Górniczej oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej o powstrzymanie sprzedaży tych sortymentów na rynek paliw sektora komunalno-bytowego:

To dobra wiadomość i sukces nas wszystkich, ponieważ zanieczyszczone powietrze nie zna granic i dotyczy każdego bez względu na przekonania czy poglądy. Cieszę się, że decyzje i działania samorządu spotkały się ze zrozumieniem ze strony potentata na rynku paliw, jakim jest Polska Grupa Górnicza. Mam nadzieję, że będzie to czytelny sygnał dla innych do zmiany myślenia o wspólnym dobru jakim jest środowisko i czyste powietrze

Spółka PGG w swoim komunikacie podkreśla, że że podjęła tę decyzję „mając świadomość negatywnych konsekwencji użytkowania mułów i flotokoncentratów w nieprzystosowanych do tego celu urządzeniach”, ponadto grupa powołuje się na „społeczną odpowiedzialnością biznesu”, tłumacząc decyzję o zaprzestaniu sprzedaży paliw niskiej jakości odbiorcom indywidualnym.

Autor: PW