Biznes
Corocznie odbywa się konkurs pt.  „Zielona Pracownia”  , którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
W tym roku można było zdobyć dofinansowanie w wysokości do 40 tys. złotych na utworzenie pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych.
Konkurs skierowany jest do organów prowadzących szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, więc pani dyrektor Lucyna Słowik przedłożyła gotowy projekt sali oraz wymagane dokumenty Wójtowi Gminy Jeleśnia pani Annie Wasilewskiej z prośbą o przystąpienie do konkursu. Otrzymaliśmy zgodę i wniosek został dostarczony do komisji konkursowej w pierwszej połowie kwietnia.
Kryteria konkursowe obejmowały m.in.:
 pomysł na zagospodarowanie pracowni (wykorzystanie przestrzeni, funkcjonalność, estetyka, kreatywność, innowacyjność rozwiązań);
 dostosowanie metod i form pracy do grup wiekowych, atrakcyjność zajęć, wykorzystanie pracowni;
 różnorodność pomocy dydaktycznych, wyposażenia i sprzętu oraz zasadność ich zakupu.
Projekt, któremu nadano tytuł „Obudź w sobie zieleń!”, został nagrodzony i otrzymano maksymalną wysokość wygranej – 40 000zł. 
7 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste wręczanie dyplomów i nagród zwycięskim szkołom, które było połączone z „Piknikiem Ekologicznym”. Spotkanie miało miejsce na zamku w Ogrodzieńcu, gdzie m.in. nagrano sceny do filmu na podstawie lektury Aleksandra Fredry pt. „Zemsta”. Podczas uroczystości placówkę będzie reprezentowała Wójt Gminy Jeleśnia Pani Anna Wasilewska, dyrektor szkoły Pani Lucyna Słowik, nauczyciele oraz uczniowie klasy ósmej.
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ będzie to wyjątkowa sala, z pięknym i nowym wyposażeniem oraz wypełniona w ciekawe pomoce dydaktyczne, które umożliwią uczniom udział w różnorodnych doświadczeniach.  Nie zabraknie również nowinek elektronicznych - informuje gmina Jeleśnia.