Biznes

Gmina Jeleśnia ogłosiła przetarg na przebudowę Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni. 

Gminnego Ośrodka Kultury zlokalizowany jest w budynku Urzędu Gminy Jeleśnia. Budowa planowana jest w południowo-zachodniej części budynku. Planuje się powiększenie istniejącej sali GOK oraz przebudowę jej części na holl i sanitariaty – ETAP I. Ponadto projektuje się scenę zewnętrzną wraz z zapleczem technicznym, garderobami oraz sanitariatami zlokalizowanymi w piwnicy – ETAP II. W ramach opracowania planuje się utwardzenie terenu wokół projektowanej budowy oraz budowę drogi pożarowej zapewniającej dostęp Straży Pożarnej do budynku, wymagany przepisami prawa budowlanego.
Pozostała część terenu przeznaczona będzie na zieleń.

W ramach ETAPU I projektuje się przebudowę części istniejącej sali GOK na holl z szatnią oraz sanitariaty dla gości, rozbudowę sali GOK zwierającą 153 miejsca siedzące oraz scenę wewnętrzną podpiwniczoną o wymiarach 5,93x9,56m . W piwnicy projektuje się garderoby wraz z sanitariatami oraz magazyn

W ramach ETAPU II projektuje się pomieszczenia sanitarne, biuro, pomieszczenie techniczne wraz z komunikacją i scenę zewnętrzną oraz podpiwniczenie, w którym znajdują się garderoba, magazyn oraz komunikacja. Sala GOK użytkowana będzie pod działalność zespołów regionalnych, organizację imprez okolicznościowych oraz uroczystości gminnych

Termin składania ofert: 2023-04-3 10:00
 Miejsce składania ofert: Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego”
udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce
„Informacje podstawowe”;
Termin otwarcia ofert: 2023-04-3 12:00
Termin związania ofertą: do 2023-04-28