Biznes
Gmina Łękawica zakończyła budowę kanalizacji przy ul. Źródlanej w Łękawicy i ul. Głogowej w Okrajniku.

 Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Łękawicy i ul. Głogowej w Okrajniku, łącznie zostało wybudowane ponad 600 mb sieci. Prace obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem nawierzchni po wykopie.

Całkowita wartość zadania: 332 100 zł.
Zadanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.