Biznes

Poważne uszkodzenie przepustu drogowego w Zarzeczu w gminie Łodygowice spowoduje przerwanie prac przy drodze ale i zwiększy całkowity koszt inwestycji. Zarządca drogi - Starostwo Powiatowe w Żywcu - prosi o wyrozumiałość.

 Aktualnie inwestycje drogowe trwają na terenie całego powiatu żywieckiego. Prace w Zarzeczu to koszt ponad 900 tys. zł. Inwestycja poprawi komfort i bezpieczeństwo kierowców. Tak stanie się po zakończeniu remontu prawie 1 kilometrowego odcinka ul. Beskidzkiej w Zarzeczu - gmina Łodygowice. Jak przekazał wicestarosta żywiecki Stanisław Kucharczyk:

Niestety po rozpoczęciu prac wykonawca stwierdził bardzo poważne uszkodzenia przepustu na remontowanym odcinku - poniżej skrzyżowania z ul. Kopernika na Bierną (zdjęcia poniżej).
PZD wyszacowało konieczne prace na ponad 120 tysięcy złotych. Zarząd Powiatu Żywieckiego podjął decyzję o sfinansowaniu remontu przepustu ale spowodowało to konieczność wstrzymania prac przy remoncie drogi.
Wszystkich Mieszkańców Zarzecza oraz użytkowników tej drogi proszę o zrozumienie zaistniałych okoliczności i przepraszam za wszelkie niedogodności.
Wstępnie zaplanowano zakończenie naprawy przepustu do 10 października br. Zaraz po odbiorze tych prac wykonawca dokończy zasadniczy remont drogi.

Zdjęcie: FB Stanisław Kucharczyk wicestarosta żywiecki