Biznes
Gmina Węgierska Górka w bieżącym roku realizuje projekt z zakresu odnawialnych źródeł energii pn. „Czysta energia - czyste środowisko, odnawialne źródła energii dla gospodarstw indywidualnych z terenu Gminy Węgierska Górka i Gminy Wisła”.
Możliwe jest to dzięki staraniom władz gminy i uzyskaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.
W ramach programu w gospodarstwach domowych zostaną zainstalowane panele fotowoltaiczne (239), kotły na pellet (97), pompy powietrzne do CO i CWU (50), pompy gruntowe CO i CWU (97) oraz pompy do CWU (26). Łączna ilość całego pakietu instalacji, które zostaną zamontowane na terenie gminy Węgierska Górka w ramach powyższego programu wynosi 610 sztuk. Umowy na realizację powyższych instalacji opiewają na kwotę 18 835 428,96 zł.
Realizacja projektu weszła właśnie w etap montażu urządzeń. Wykonawca zainstalował już pierwsze pompy powietrzne do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.