Biznes

W tegorocznej 25 edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowały wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Szkoły średnie dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki zajęły następujące miejsca w rankingu wojewódzkim.

W kategorii technikum:

7 miejsce – Technikum nr 1 w ZSME w Żywcu

47 miejsce – Technikum nr 3 w ZSEG w Żywcu   

77 miejsce – Technikum nr 2 w ZSBD w Żywcu

92 miejsce – Technikum nr 4 w ZSTiL w Żywcu

W kategorii licea:

62 miejsce – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu

97 miejsce – Liceum Ogólnokształcące w ZSOiT w Milówce

112 miejsce – III Liceum Ogólnokształcące w ZSME w Żywcu

W krajowym rankingu maturalnym:

33 miejsce - Technikum nr 1 w ZSME w Żywcu