Janusz Michałek na czele Śląskiego Forum Ekspertów

Janusz Michałek na czele Śląskiego Forum Ekspertów

Eksperci z różnych branż gospodarki, przedstawiciele świata nauki i biznesu wejdą w skład powołanego przez marszałka Jakuba Chełstowskiego Śląskiego Forum Ekspertów

Śląskie Forum Ekspertów to kolejna inicjatywa marszałka Jakuba Chełstowskiego mająca na celu wsparcie regionalnej gospodarki w dobie epidemii koronawirusa.

„Kierując się dobrem lokalnej gospodarki należy podjąć działania reaktywne i wyprzedzające. Obecna sytuacja, której efektem może być drastyczny spadek eksportu, ograniczenie aktywności międzynarodowej, spowolnienie dynamiki rozwoju innowacji, ograniczenie potencjału badawczego, skłania do jeszcze głębszego zastanowienia się nad możliwościami jakimi dysponuje Urząd Marszałkowski, których celem jest wzmacnianie potencjału firm z województwa śląskiego” – tłumaczy ideę powołania Śląskiego Forum Ekspertów marszałek Jakub Chełstowski.

Śląskie Forum Ekspertów ma być społecznym, kolegialnym organem pełniącym funkcję konsultacyjną i opiniodawczą dla marszałka w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego województwa śląskiego. W skład Forum wchodzą przedstawiciele środowiska gospodarczego, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowisk naukowych, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego. To działanie uzupełniające do zaproponowanego przez marszałka Jakuba Chełstowskiego „Śląskiego Pakietu dla Gospodarki”.

Śląskie Forum Ekspertów ma pełnić funkcje doradcze i proponować rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii, a także działania, które mogą realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji. Holistyczne podejście przedstawicieli kluczowych instytucji i branż ma umożliwić wypracowanie najbardziej efektywnych instrumentów. Ścisła współpraca regionalna pozwoli wypracować spójną koncepcję uwzględniającą interesy różnych podmiotów życia biznesowego i społecznego.

Do zakresu działania Śląskiego Forum Ekspertów należy:

Przygotowywanie rekomendacji związanych z:
pobudzaniem aktywności gospodarczej po okresie ograniczeń związanych ze stanem epidemii koronawirusa,
podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
tworzeniem warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowaniem rynku pracy,
realizacją Śląskiego Pakietu dla Gospodarki,
osiągnięciem celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+",
Proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej dotyczących rozwoju gospodarczego,
Inspirowanie przedsięwzięć pobudzających aktywność gospodarczą,
Analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,
Tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, sferą nauki i gospodarki, w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego.
Przewodniczącym Śląskiego Forum Ekspertów został Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. a wiceprzewodniczącym Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

W skład Forum wchodzą także:

Grzegorz Tobiszowski – poseł do Parlamentu Europejskiego
Witold Bańka – przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej
Filip Grzegorczyk – prezes Zarządu, Tauron S.A.
Tomasz Rogala – prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.
Daniel Ozon – wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Wodór
Zbigniew Gieleciak – prezes Zarządu, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach
Jadwiga Dyktus – prezes Zarządu, Towarzystwo Finansowe Silesia
Marcin Materna – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
dr. hab. n. med. Michał Zembala – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
Wojciech Kuśpik – prezes Zarządu, PTWP S.A.
Jan Widera – prezes Zarządu, Stadion Śląski
Adam Wawoczny – prezes Zarządu, Śląska Organizacja Turystyczna
Krzysztof Krystowski – prezes Zarządu, Śląski Klaster Lotniczy
Artur Tomasik – prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Aleksander Szlachetko – prezes Zarządu, ESL Polska sp. z o.o.
Agnieszka Gajewska – partner, sektor publiczny, PwC
Marcin Nowak – Head of management board – ABSL
Mariusz Mielczarek – Head of Public Policy CEE, Amazon
prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
prof. UE, dr hab. Robert Tomanek – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
prof. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Jan Bondaruk – zastępca dyrektora, Główny Instytut Górnictwa
Marcin Krupa – prezydent Katowic
Krystian Stępień – prezes Zarządu, Fundusz Górnośląski S.A.
Marcin Wilk – prezes Zarządu, Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
Krzysztof Spyra – dyrektor, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Grzegorz Sikorski – dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy
Małgorzata Staś – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wojciech Dziąbek – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Aleksandra Monsiol-Szatkowska – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Źródło informacji: Śląskie.pl
Zdjęcie: KSSE


Drukuj   E-mail