Biznes

Wójt Gminy Jeleśnia Anna Wasilewska wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Krystyną Janik w dniu wczorajszym podpisała umowę z Wykonawcą.

Przedsiębiorstwo Budowlane MODULAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Jeleśni wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej. Wartość robót: 6 856 344,74 zł, w tym 4 500 000 zł pozyskane Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Prace budowlane rozpoczną się już za kilka dni.