Biznes

Wczoraj (21 grudnia) radni Sejmiku Województwa Śląskiego przyjęli budżet województwa na 2016 rok.

Wydatki zaplanowano na około 1,5 miliarda złotych, dochody natomiast na około 1,4 mld. Deficyt ma zostać pokryty z kredytu. Z informacji udzielonych przez Urząd Marszałkowski w Katowicach wynika, że do zadań priorytetowych zaliczono modernizację Stadionu Śląskiego w Chorzowie, rewitalizację zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z infrastrukturą przy Muzeum Śląskim w Katowicach, termomodernizację Teatru Rozrywki w Chorzowie, przekształcenia zakładów opieki zdrowotnej oraz przygotowanie się do realizacji inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W nadchodzącym roku najwięcej pieniędzy zostanie przeznaczone na  transport i łączność (730,9 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (148,2 mln zł), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (127,5 mln zł) oraz kulturę fizyczną (79,1 mln zł). Spory zastrzyk finansowy dostanie również kolej - na organizację pasażerskich przewozów kolejowych zaplanowano 180 mln zł, przy czym140 mln zł otrzymają Koleje Śląskie, zaś resztę Przewozy Regionalne. Uwzględniono również potrzeby kierowców i na drogi wojewódzkie zostanie wydane około 337 mln zł. Natomiast bieżące remonty i utrzymanie dróg wojewódzkich stanowi koszt ok. 69 mln zł.